Contact opnemen?

06-10042283
Adres: Krommekamp 185 | 3848 DS Harderwijk

Vooraf bouw

Veel vragen, lastige keuzes, regelgeving, vergunningen, en het financiële plaatje, wij helpen u er graag bij...

Bij het maken en realiseren van uw bouwplannen komt u voor veel vragen en lastige keuzes te staan en moeten er vroegtijdig (op het juiste moment) de juiste beslissingen worden genomen. De huidige regelgeving, veranderende/fluctuerende prijzen, veranderende producten en diensten maken dat zeer lastig. Wat zijn de mogelijkheden binnen een bestemmingsplan, hoe groot en veel mag u vergunningsvrij bijbouwen of verbouwen, vanaf welk moment en situatie bent u vergunning plichtig. Al deze zaken maken het complex en onoverzichtelijk en daarbij is deskundig advies en begeleiding een uitkomst.

Een belangrijke grondslag is het budget ofwel de te verwachte totale financiële uitgaves welke u vooraf natuurlijk inzichtelijk wil hebben en daarbij ook of uw plannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Wij maken dat aan de hand van uw wensen overzichtelijk door het opstellen van een kostenraming.


BTB kent de juiste spelers in de markt

Daarna volgt de keuze om de geschikte architect of bouwkundig tekenaar te zoeken die uw wensen en plannen kan verwoorden in een ontwerp op papier.

Na het ontwerp moeten de tekeningen gedetailleerd uitgewerkt worden zodat de vergunningen aangevraagd kunnen worden en deze het liefst zo snel mogelijk verleend worden met zo min mogelijke veranderingen en financiële uitgaves.

Als uw plannen door de gemeente positief zijn bevonden waarbij uw vergunning verleend kan worden is het moment daar om een goede werkomschrijving of werkbestek te maken zodat de aannemers en onderaannemers die geschikt zijn voor uw bouwplannen hun offertes kunnen aanbieden en daarbij beoordeeld worden of de juiste kwaliteit aangeboden word voor de juiste prijzen en conform de richtlijnen en eisen die vandaag de dag aan de orde zijn.


Verantwoorde opdracht verstrekking

Ook is het van belang dat de goede opdrachten of contracten verstrekt worden aan de uitvoerende partijen zodat er vooraf de uitvoerende fase van de bouwwerkzaamheden duidelijke afspraken op papier staan over:

(Financiële zaken) zoals bijvoorbeeld wanneer het betalen van termijnen,

(Praktische zaken) zoals het op tijd startten en gereed zijn met de werkzaamheden en waarbij alle uitvoerende partijen tijdens de bouwwerkzaamheden goed met elkaar samenwerken en rekening houden dat iedereen zich aan de planning houd, ook de kwaliteit en garantie van het te realiseren project incl. de diverse onderdelen moeten gewaarborgd zijn.

Tijdens bouw

Geruststellende idee door dagelijkse controle

Vooraf maar ook zeer zeker tijdens de bouwwerkzaamheden is het belangrijk om alle troeven in handen te hebben en te houden zodat u niet de dupe wordt van moedwillige oplegging van keuzes waarbij u op kort termijn een beslissingen moet nemen met financiële tegenvallers van bijvoorbeeld meerwerk of te laag aangehouden stelposten of een latere oplevering van de bouw . Wij houden dagelijks een oogje in het zeil en zien toe op de planning, kwalitiet en praktische belangen en begeleiden u zorgeloos door de drukke bouwfase.


Oplevering...

Als uiteindelijk uw plannen werkelijk zijn voltooit moeten de bedrijven hun werk opleveren met de daarbij behorende afspraken en garanties zodat u de komende jaren op een juiste manier van uw eigendom kunt genieten zonder negatieve verrassingen of onvoorziene financiële uitgaven.

Kortom: Wij nemen u tijdens die drukke bouwperiode de zorgen uit handen

Voordelen voor u

Wat levert het u op:

Geen irritatie
Tijdsbesparing
Kwaliteitsbewaking
Kostenbeheersing
Juiste keuzes
De rust en tijd om u bezig te houden
     met uw dagelijkse dingen.Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan gerus contact met ons op


BEDRIJFSONDERSTEUNING

Bij het toepassen van bedrijfsondersteuning staan wij graag voor u klaar als u in uw bedrijf te maken heeft met plotseling wegvallen van medewerkers of bij een drukke periode. Denk hierbij aan: calculaties, werkvoorbereiding , uitvoering, projectleiding of projectmanagement.

contact opnemen

Bouwkundig Beheer vastgoed / onroerend goed

Bouwkundig beheer van vastgoed is van het grootste belang om gebouwen in goede staat van onderhoud te houden. Goed onderhoud zorgt ervoor dat het vastgoed zijn waarde behoudt. Om dit in de juiste uitvoering en vorm te gieten is expertise en kennis nodig.

Bernhard Timmer Bouwadvies is kundig in beheer en onderhoudsadvisering.

Wat kunnen wij u uit handen nemen?  Opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) conform NEN norm. Dit is een lange termijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen (terreinen en installaties);
  Inzichtelijk maken van reserveringen t.b.v. het MJOP (uitgaven vs. reserveringen);
  Opstellen van het jaarplan met de onderhoudswerkzaamheden uit het MJOP;
  Actualiseren van het MJOP n.a.v.de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden;
  Het uitbesteden van werkzaamheden, zoals uitvoeren schilderwerk, vervangen daken, herstellen voegwerk etc. en het controleren of de werkzaamheden conform opdracht zijn uitgevoerd;
  Herzien van het MJOP;
  Afsluiten van onderhoudscontracten;
  Verzorgen van bouwbegeleiding bij onderhoud.

Wat zijn de voordelen van het uitbesteden van het Bouwkundig Beheer?


  U krijgt inzicht in de onderhoudskosten voor korte en lange termijn;
  Er is een professionele aanpak van uw bouwkundig beheer en het beheer wordt gepland;
  Kostenbesparing bij inkoop door onze kennis, praktijkervaring en uitgebreide netwerk;
  Tijdsbesparing door spilfunctie in communicatie naar opdrachtgever/ eigenaar en huurder/bewoners en partijen;
  Wij hebben de kennis en expertise en beschikken over een betrouwbaar netwerk om te zorgen dat het bouwkundig beheer zo optimaal mogelijk verloopt;